ಸ್ಥಳೀಯ

ಸವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರನ್ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ…

ಸವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರನ್ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಜಗುಣ…

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ದೊರೆ ಆಲ್ದಾಳ ಮತ್ತು…

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ದೊರೆ ಆಲ್ದಾಳ್ ಮತ್ತು…